PROGRAM MENJANA PENDAPATAN MELALUI SAHAM BURSA MALAYSIA

Aktiviti terkini |26 September 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Sg Udang

Tujuan :
• Membantu meningkatkan kualiti hidup dan menjana pendapatan tambahan kepada peserta
• Memberi peluang dan ilmu pengetahuan kepada peserta untuk menjadi lebih kreatif
• Memberi pengalaman baru kepada peserta
• Peserta dapat mengisi masa lapang di rumah sambil menjana pendapatan

Kelebihan Aktiviti :
• Memperkenalkan Pusat Internet serta mengetengahkan fungsi dan peranan Pusat Internet kepada orang awam

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :