PENGENALAN MICROSOFT OFFICE

Aktiviti terkini | 24 Januari 2020

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Sungai Udang

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada peserta berkenaan teknologi komputer, perkakasannya serta fungsi dalam kehidupan seharian.
• Meningkatkan daya pemikiran peserta.
• Memupuk peserta untuk menjadi lebih fokus kepada sesuatu perkara dalam mencapai matlamat.
• Mengeratkan silaturrahim antara PIM dengan peserta pertandingan.

Kelebihan Aktiviti :
• Penyelia PI dapat mengenali peserta dengan lebih dekat untuk memperkenalkan pi kepada mereka terutama untuk menjadi ahli dan menghadiri kelas ict & keusahawanan

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :