PROGRAM PERTANDINGAN AIR TYPING

Aktiviti terkini | 28 Februari 2020

Tempat Aktiviti:
Training Room Pusat Internet Malaysia Sg Udang

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada peserta berkenaan teknologi komputer, perkakasannya serta fungsi dalam kehidupan seharian.
• Meningkatkan daya pemikiran peserta.
• Memupuk peserta untuk menjadi lebih fokus kepada sesuatu perkara dalam mencapai matlamat.
• Mengeratkan silaturrahim antara PIM dengan peserta pertandingan.
• Mewujudkan budaya saing antara peserta.

Kelebihan Aktiviti :
• Staff Pim dapat merapatkan hubungan di antara PiM dengan peserta pertandingan tersebut.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :